Όποιος αγαπά ελπίζει, όποιος ελπίζει περιμένει, όποιος περιμένει επιμένει, όποιος επιμένει νικά..