Ο καλύτερος τρόπος να προβλέψεις το μέλλον είναι να το σχεδιάσεις..