Τα πάντα θα είναι εντάξει στο τέλος..  Αν δεν είναι, δεν είναι το τέλος...