Πώς να ξεκινήσεις κάτι καινούριο με όλο το χθες μέσα σου..;