Αν μπορούσες να είσαι οποιοσδήποτε.. θα διάλεγες να είσαι εσύ...;