Και καμιά φορά αυτό που αγαπάς το καταστρέφεις.. ενώ προσπαθούσες να το προστατεύσεις...