Να φοβάσαι την απόσταση που δε μετριέται σε χιλιόμετρα...