Κι ας μου τάζουν το σύμπαν προτιμώ ένα χάος.. μαζί σου...