Και είναι και κάποια τραγούδια που έχουν πρόσωπο..