Ό,τι είμαι δεν το δείχνω, κι ό,τι φαίνομαι δεν είμαι..