Σημασία δεν έχει με ποιον βρίσκεσαι.. αλλά με ποιόν χάνεσαι...