Δύο πράγματα να έχεις πάντα ψηλά.. Τους στόχους και την αξιοπρέπειά σου...