Ότι έρχεται εύκολα, δεν διαρκεί.. Και ότι διαρκεί, δεν έρχεται εύκολα...