Άνοιξε το  κλειστό σου μυαλό.. Κλείσε το ανοιχτό σου στόμα...