Το αύριο δεν είναι παρά το σήμερα για το οποίο φροντίσαμε χθες...