Να μην το περιμένεις και να συμβαίνει.. εκεί είναι η μαγεία!