Ποτέ μην υπενθυμίζεις την παρουσία σου.. κανείς δε σε ξέχασε κατά λάθος...