Δεν έπαψα να ενδιαφέρομαι.. Απλά έπαψα να το δείχνω...